Privacyverklaring

Algemeen.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.
De Privacyverklaring van NHFS B.V. is van toepassing op alle privacygevoelige (persoons)informatie die u aan NHFS B.V. verstrekt bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoongesprek, email of een bestelling die u plaatst. NHFS B.V. draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en met zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.
Doel.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van NHFS B.V..
Uw persoonsgegevens worden door NHFS B.V. verwerkt voor:

 • Aanvraag, onderhoud en aanverwante zaken ten behoeven van domeinnamen, internetaansluitingen en clouddiensten.
  Bij aanvragen van een aantal diensten bij de daartoe gerechtigde instanties zijn wij verplicht in zekere mate persoonlijke informatie van de eindgebruiker te verstrekken.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn voor facturatie en meldingen omtrent de diensten.
  NHFS B.V. gebruikt geen (persoons)informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.
  Beveiliging.
  Bij NHFS B.V. respecteren wij de privacy van onze relaties en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wordt ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. NHFS B.V. draagt er zorg voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Alleen geautoriseerde personen binnen NHFS B.V. hebben toegang tot uw gegevens.
  NHFS B.V. bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor de hierboven onder ‘Doel’ zijn genoemd.
  Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van NHFS B.V. vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. NHFS B.V. behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal uw persoons- of bedrijfsgegevens niet delen met externe partijen, tenzij van toepassing zoals beschreven onder ‘Doel’ hierboven.
  Klanten zijn uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de afgenomen producten en de inhoud daarvan. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de e-maildiensten.
  Aansprakelijkheid.
  Alle informatie aangeboden op onze website wordt met grote zorg samengesteld. NHFS B.V.. kan echter geen garantie geven met betrekking tot de (blijvende) juistheid van deze informatie.
  NHFS B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verkeerd weergegeven informatie of de gevolgen daarvan.
  Cookies.
  NHFS B.V.. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.
  Bewaartermijn.
  NHFS B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. De belastingdienst bijvoorbeeld verplicht ons factuurgegevens 7 jaar te bewaren.
  Inzage gegevens.
  Klanten hebben altijd recht op inzage in hun gegevens. Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen dan kunt u contact met NHFS B.V. opnemen. (Zie hieronder bij ‘Vragen’).
  Veranderingen.
  Mocht het van toepassing zijn, dan wordt de privacy verklaring aangepast op de website.
  Vragen.
  Bij vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met NHFS B.V.. via: info@nhfs.nl of via het contactformulier op deze website.